Edukacja

Dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska i Magda Brewczyńska
Dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska i Magda Brewczyńska

Biblioteka Pedagogiczna Ambasadorem TIK

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku otrzymała tytuł „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”.

 

 

Jest to tytuł nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacj w Warszawie placówkom promującym wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, w szczególności tym, które zostały zaproszone do współorganizacji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”

 

Biblioteka Pedagogiczna jest liderem w promowaniu wykorzystania systemu interaktywnych multimediów w oświacie. Placówka prezentuje przykłady nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich zastosowanie w pracy nauczycieli, uczniów oraz edukatorów prowadzących szkolenia. Działania swe realizuje poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i innych form dla nauczycieli oraz zajęć otwartych. Prowadzi także zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół  i placówek oświatowych.

 

Aktywność biblioteki jest zauważana i doceniana przez ogólnopolskie gremia, o czym świadczą liczne zaproszenia do udziału w różnorodnych przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.

 

Aneta Gabryelczyk

nauczyciel konsultant

tel.54 231 33 42 wew.11

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

http://www.cen.info.pl/

 

Departament Edukacji (TK).