Edukacja

Recytatorska tradycja w SP w Czernikowie

Od 10 już lat każdego marca w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie odbywa się Regionalny Konkurs Recytatorski Twórców Ziemi Dobrzyńskiej pt. Dobrze ziemio. Celem wydarzenia, oprócz propagowania twórczości poetów regionalnych i kształtowania wrażliwości na piękno słowa, jest integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół powyższej idei.

 

 

Jako redaktorka wojewódzkiego czasopisma oświatowego „UczMy” mam zaszczyt uczestniczyć, na zaproszenie Dariusza Chrobaka, dyrektora szkoły w Czernikowie, w pracach jury tego konkursu. Na dziesiąte, jubileuszowe spotkanie miłośników pięknego słowa odbywające się 19 marca 2016 r., Małgorzata Trzeciak – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – ufundowała nagrodę książkową za ciekawą interpretację utworów dla osoby przeze mnie wytypowanej.

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie, a patronat sprawuje Starostwo Toruńskie z udziałem Urzędu Gminy Czernikowo oraz Stowarzyszenie CZYŻ-NIE .

 

W tym roku w konkursie brało udział 12 szkół podstawowych (Świętosław, Skępe, Mazowsze, Trzebiegoszcz, Makowiska, Kikół, Osówka, Maliszewo, Wólka, Wielgie, Ciechocin, Czernikowo) i wspomniane Stowarzyszenie, razem 33 uczestników. Jury wysłuchało 66 wierszy i przyznało 3 główne nagrody, 10 kolejnych oraz wyróżnienia. Podczas każdego konkursu nagrody i wyróżnienia przyznaje również dyrektor szkoły w Czernikowie oraz każdorazowo wyłonione spośród uczniów młodzieżowe jury. Nagroda za propagowanie treści regionalnych, przyznawana przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, powędrowała tym razem do szkoły w Wielgiem.

 

Wśród recytowanych utworów twórców Ziemi Dobrzyńskiej znalazły się utwory obecnych na sali nauczycieli: Magdaleny Cybulskiej – Stasiak, Anny Grządzielewskiej, Dariusza Chrobaka oraz poety Jana Manewicza.

 

Uczniowie ze szkoły w Czernikowie zaprezentowali się bardzo dobrze, zdobywając dwie nagrody jury: Karol Machtylski i Wiktoria Jurkiewicz, dwie nagrody dyrektora oraz wyróżnienia.

 

Co roku wszyscy uczestnicy wyjeżdżają z nagrodami książkowymi, z budującą informacją zwrotną od Dariusza Chrobaka – dyrektora SP w Czernikowie i jednocześnie poety. Organizacja konkursu jest zawsze perfekcyjna. Wszyscy goście uraczeni są dobrym obiadem i słodkościami. Nauczyciele, opiekunowie uczniów odbierają z rąk organizatora podziękowania, czasem małe promocyjne upominki. Pani bibliotekarka urządza na korytarzu interesujące wystawy związane z tradycjami ludowymi Ziemi Dobrzyńskiej oraz przygotowuje piękną dekorację na konkurs, na tle której recytowane są wiersze. Otwierają spotkanie i umilają przerwę, podczas której obraduje jury, wystąpienia wokalne uczniów ze szkoły podstawowej lub niekiedy gościnnie z gimnazjum w Czernikowie. Na szczególne słowa uznania zasługuje atmosfera pełna ciepła, życzliwości, wspólnej pasji związanej z pięknem języka, słowa poetyckiego, atmosfera rozwijania talentów dzieci. Na podziw zasługują młodzi uczniowie szkół podstawowych, którzy bezbłędnie mówią z pamięci często długie utwory, a ich interpretacja budzi zachwyt. Poziom konkursu jest bardzo wysoki.

 

Szkoła w Czernikowie jest również organizatorem kwietniowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Znów wędrujemy ciepłym krajem…, polskiego poety, który jest patronem szkoły.

 

Oprac. Danuta Potręć, redaktorka „UczMy”, konsultantka KPCEN w Toruniu

Autor zdjęć – Dariusz Chrobak, dyrektor SP w Czernikowie

 

http://www.kpcen.pl/news/view/1107 od 22.03.2016

 

Departament Edukacji (TK)

1 Przyznanie nagród przez jury konkursu - Danutę Potręć i Jana Manewicza1 Uczestniczka konkursu recytatorskiego Dobrze ziemio2 Przyznanie nagród przez jury konkursu - Danutę Potręć i Jana Manewicza2 Uczestniczka konkursu recytatorskiego Dobrze ziemio3 Uczestniczka konkursu recytatorskiego Dobrze ziemio4 Uczestniczka konkursu recytatorskiego Dobrze ziemioMłodzieżowe juryUczennice nagrodzone przez Dariusza Chrobaka, dyrektora szkołyUczeń nagrodzony przez Dariusza Chrobaka, dyrektora szkołyUczestnicy konkursu w CzernikowieUczestnik konkursu recytatorskiego Dobrze ziemioUczniowie nagrodzeni przez dyrektora SP w CzernikowieUczniowie z SP w Czernikowie wraz z dyrektorem i nauczycielką przygotowującą do konkursuWystęp wokalny mlodzieży z Czernikowa