Edukacja

Logo Edukacja Regionalna Województwa Kujawsko-Pomorskiego

VI edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w VI edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.

 

Do 25 maja 2016 r. czekamy na prace gimnazjalistów z naszego województwa nawiązujące do historii, etnografii, przyrody, krajoznawstwa, kultury oraz innych zagadnień związanych z edukacją regionalną. Prace należy wysyłać do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Departament Edukacji z dopiskiem Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Termin ogłoszenia wyników nastąpi najpóźniej 24 czerwca 2016 r.

 

 Celem festiwalu jest zainteresowanie młodych ludzi spuścizną regionu, tradycjami w małych ojczyznach oraz historią najbliższego otoczenia. Urząd Marszałkowski zorganizował przedsięwzięcie, by zachęcić uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli do zapoznania się z tematyką związaną z naszym regionem oraz promować dobre praktyki w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej.

 

 Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności, łączy wiedzę z różnych przedmiotów oraz kształtuje umiejętności kluczowe uczniów. Jego istotą jest samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego zadania. Projekt edukacyjny ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 6 osób, a nie więcej niż 16 osób. Projekty mogą mieć różną formę – np. filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego czy wycieczki. Muszą być to prace własne, nigdzie wcześniej niepublikowane
i nieprzedstawiane na innych konkursach.

 

Laureatów festiwalu wyłoni kapituła, złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Nagrody rzeczowe dla zespołów projektowych:

I miejsce – do 2.500,00 zł,

II miejsce – do 2.000,00 zł,

III miejsce – do 1.500,00 zł.

 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Edukacji, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych. Współorganizatorami festiwalu są: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

 

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na  stronie Klubu Odkrywców Historii Regionu www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl  w zakładce: KONKURSY I FESTIWALE

 

Departament Edukacji (TK)

 

Finaliści V edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych 2015Finaliści V edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych 2015Finaliści V edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych 2015