Edukacja

Podziękowanie dla Dyrektora ZSS nr 1 w Ciechocinku Pani Ewy Gizy
Podziękowanie dla Dyrektora ZSS nr 1 w Ciechocinku Pani Ewy Gizy

Spotkanie z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniach 25-26 sierpnia 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku odbyło się szkolenie połączone z coroczną naradą  dot. organizacji roku szkolnego 2022/2023. W spotkaniu uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Pan Sławomir Kopyść, Dyrektor Departamentu Edukacji Pan Czesław Ficner, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Pani Beata Więckowska, Dyrektorzy 13 jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Edukacji.

 

W pierwszym dniu spotkania odbyło się szkolenie z zakresu „Doskonalenia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zarzadzania sytuacją kryzysową” a także „Zarządzanie szkołą/placówką oświatową w świetle bieżących i planowanych zmian w przepisach oświatowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących przyjmowania do szkół uczniów z Ukrainy”.

 

W drugim dniu omówiono sprawy organizacyjne rozpoczynającego się roku szkolnego. Ponadto Pan Sławomir Kopyść podziękował Pani Ewie Gizie, odchodzącej na emeryturę, za wieloletnią, trudną i wymagającą pracę w sprawowaniu funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku oraz przywitał Panią Elżbietę Zagórską obejmującą z dniem 1 września 2022 r. stanowisko dyrektora tej jednostki.

 

Wręczył również  powierzenia objęcia od 1 września 2022 r. stanowiska trzem dyrektorom wyłonionym w drodze konkursu: Pani Izabeli Maciejewskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, Panu Ryszardowi Bieleckiemu, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego  Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy oraz Panu Mariuszowi Klimczewskiemu, dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

 

Departament Edukacji

 

Podziękowanie dla Dyrektora ZSS nr 1 w Ciechocinku Pani Ewy GizyPodziękowanie dla Dyrektora ZSS nr 1 w Ciechocinku Pani Ewy GizyPodziękowanie dla Dyrektora ZSS nr 1 w Ciechocinku Pani Ewy Gizy