Edukacja

Logotyp - KPCEN w Bydgoszczy

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Kujawsko-Pomorskie Centrum edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli czynnych zawodowo ze szkół podstawowych na Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.                                                                          

Wykłady i ćwiczenia w ramach kursu kwalifikacyjnego będą prowadzone  przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa,  etyki, bioetyki, psychologii, socjologii, pedagogiki, biomedycyny, seksuologii oraz   dydaktyki.

Kurs będzie trwał dwa semestry – 305 godzin dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk szkolnych. Zajęcia organizowane będą w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

Zapisy do 8 września 2022roku  poprzez przez system elektronicznego naboru KPCEN   w Bydgoszczy

Link: https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1798o30,dok.html?grupa=1685&singup=1

Koszt: 2000 zł

Informacje: Danuta Frankowska, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, tel.52 349 31 50 w.46,

e-mail:danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl