Edukacja

Logotyp - KPCEN w Bydgoszczy

Zebrania z rodzicami

Pod hasłem DOSKONALIĆ INACZEJ nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy Wiesława Tomasiak-Wyszyńska i Piotr Szczepańczyk filmem Zebrania z rodzicami otworzyli drugi sezon  cyklu Przy herbacie o oświacie. Do filmu załączone są materiały metodyczne.