Edukacja

prof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskie - fragment okładki książki

Spotkanie autorskie

14 września 2015 r.  w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiegow Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją nowej książki prof. Ryszarda Nowickiego pt. Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce.

 

Do powstania monografii doszło w wyniku analizy źródeł związanej z grantem Narodowego Centrum Nauki, realizowanym przez autora w latach 2012-2015. Książka adresowana jest głównie do bibliologów, bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Z pożytkiem mogą także skorzystać z niej studenci innych kierunków studiów, uczniowie różnych typów szkół oraz osoby zainteresowane losami księgozbiorów. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Dyrektor WiMBP w Bydgoszczy p. Ewa Stelmachowska oraz z-ca ds. merytorycznych p. Danuta Kaczmarek. Uczestnicy spotkania mieli okazję porozmawiać z autorem i uzyskać indywidualną dedykację w zakupionej książce.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

prof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskieprof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskieprof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskieprof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskieprof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskieprof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskieprof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskie