Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Forum Tutoringu

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu organizuje Regionalne Forum Tutoringu w Toruniu. Tutoring  jako metoda indywidualizacji pracy z uczniem w bibliotece i świetlicy szkolnej.

 

Forum odbędzie się 7 października 2015 r.

w Toruniu w CentrumDialogu im. Jana Pawła II,
Plac bł. Stefana W. Frelichowskiego  1  w godzinach od 1500do 1830.

 

Zapisy i program znajdują się na stronie  www.kpcen-torun.edu.pl

Zapisy do 30.09.2015r. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Forum jest adresowane do zainteresowanych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli bibliotek i świetlic szkolnych ze wszystkich etapów nauczania.

Podczas spotkania nauczyciele dowiedzą się między innymi: 

Co to jest tutoring i edukacja spersonalizowana?

Na czym polega relacja “mistrz – uczeń́” w XXI wieku?

Jak zostać tutorem w bibliotece i świetlicy?

 

Spotkanie prowadzą trenerzy Collegium Wratislaviense, promotorzy  tutoringu w Polsce.

 

Kontakt: Anna Piątek Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881932318.

 

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji  (TK).