Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Priorytety dla szkół i placówek oświatowych

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na rok szkolny 2015/2016 określił dwa priorytety dla szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego:

 

1. Ocenianie kształtujące jako sposób podnoszenia osiągnięć uczniów.

2. Wychowanie do wartości poprzez dialog i działanie.

 

Chcąc wesprzeć dyrektorów szkół i nauczycieli w realizacji ww. priorytetów,  opracowaliśmy na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zestawienia bibliograficzne, które wysyłamy do Państwa i zapraszamy do skorzystania z zasobów naszej biblioteki.

 

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).