Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 1 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich. Celem szkolenia było dzielenie się wiedzą i pomysłami dotyczącymi upowszechniania czytelnictwa oraz promocja działań bibliotek w tym zakresie.

 

Zaprezentowano formy pracy z czytelnikiem w Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy, Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy, Szkole Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy i innych bibliotekach szkolnych miasta. Wskazano na święta biblioteczne, które są okazją do popularyzacji czytelnictwa, podkreślenia roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Nauczyciele bibliotekarze poznali również narzędzie Tagxedo – tworzenie chmur wyrazów. Podczas dyskusji wyodrębniono najskuteczniejsze, zdaniem uczestników spotkania, formy promocji czytelnictwa. Nawiązano również do hasła tegorocznego Tygodnia Biblioteki – „Biblioteka inspiruje”. Wskazano na rolę nauczyciela bibliotekarza jako animatora, inspiratora czytelnictwa.

 

www.pbw.bydgoszcz.pl

 

oprac.:  Ewa Bedełek

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Departament Edukacji (TK)

 

Informacja o promocji czyteln. w PBW, fot. Wojciech NiedźwiedzińskiNauczyciele - bibliotekarze prezentują formy promocji czytelnictwa, fot. Wojciech NiedźwiedzińskiPrezentacja filmiku szkoleniowego, fot. Wojciech NiedźwiedzińskiTgxedo - ćwiczenia chmur wyrazów, fot. Wojciech Niedźwiedziński