Edukacja

Zaproszenie

Ogólnopolskie spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza w dniach 15-16 marca 2016 r. na ogólnopolskie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych pt. „Nowoczesne technologie, urządzenia i formy pracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych”. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

 

Spotkanie ma na celu wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów oraz prezentację skutecznych sposobów zachęcania do czytania.

Dla uczestników przygotowano zajęcia pokazujące związek między programowaniem a czytaniem, pozwalające rozwijać wyobraźnię i kreatywność uczniów. W trakcie warsztatów przewidziano również możliwość tworzenia filmów metodą animacji poklatkowej.

Podczas zaplanowanej wideokonferencji nauczyciele bibliotekarze będą mogli podzielić się doświadczeniem w wykorzystywaniu narzędzi krytycznego myślenia w edukacji czytelnika XXI wieku.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A.

www.cen.org.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK)

 

 

 

Program konferencji

 

15.03.2016 r. (wtorek)

 

godz. 10.00 – 10.15 Powitanie uczestników sieci – Grażyna Troszyńska, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

godz. 10.15 – 10.45 Prezentacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:

  • model kompleksowego wspomagania szkół i placówek
  • zajęcia otwarte w interaktywnej pracowni dydaktycznej
  • Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna
  • Z grą Minecraft po województwie kujawsko-pomorskim

 

godz. 11.00 – 12.30 Warsztaty: Co ma wspólnego programowanie z czytaniem? – Maciej Gołębiowski, nauczyciel Gimnazjum nr 14 we Włocławku, uczestnik programu „Mistrzowie Kodowania”

 

godz. 12.45 – 15.15 Warsztaty: Jak motywować ucznia do czytania za pomocą TIK? Magdalena Brewczyńska, nauczyciel bibliotekarz KPCEN we Włocławku

 

Warsztaty: Kolorowe zabawy z chustą i tunelem animacyjnym – Agata Safian, Joanna Grabowska, nauczyciele bibliotekarze KPCEN we Włocławku

 

godz. 15.15 – 15.45 Wideokonferencja: Narzędzia krytycznego myślenia TOC w rozwijaniu kompetencji czytelniczych – Maciej Winiarek, Dyrektor TOCFE w Polsce

 

godz. 15.45 – 17.00 Przerwa obiadowa

 

godz. 17.00 – 18.30 Warsztaty: Jak wykorzystać grywalizację w bibliotece? Anna Puścińska, nauczyciel bibliotekarz KPCEN we Włocławku

 

Warsztaty: Urządzenia multimedialne i mobilne wspierające zainteresowania czytelnicze – Agata Safian, Joanna Grabowska, nauczyciele bibliotekarze KPCEN we Włocławku

 

16.03.2016 r. (środa)

 

 

godz. 9.30 – 11.30 Warsztaty: Animacja poklatkowa w promocji książki i czytania – Magdalena Brewczyńska, Marcin Ćwikliński, nauczyciele bibliotekarze KPCEN we Włocławku

 

godz. 11.30 – 13.00 Warsztaty: Biblioteka w stylu retro – elementy pedagogiki zabawy, urządzenia analogowe – Iwona Lelewska, nauczyciel bibliotekarz KPCEN we Włocławku

 

godz. 13.00 Podsumowanie spotkania – Grażyna Troszyńska, KPCEN we Włocławku, Agnieszka Pietryka, ORE Warszawa

 

 

 

* Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych w dniach 14.03. lub 16.03.2016 r.

14.03. jest terminem alternatywnym dla osób, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu 16.03.

 

 

14.03.2016 r. (poniedziałek) *

 

godz. 13.00 – 15.00 Warsztaty: Animacja poklatkowa w promocji książki i czytania, Magdalena Brewczyńska, Marcin Ćwikliński, nauczyciele bibliotekarze KPCEN we Włocławku

godz. 15.30 – 17.00 Warsztaty: Biblioteka w stylu retro – elementy pedagogiki zabawy, urządzenia analogowe – Iwona Lelewska, nauczyciel bibliotekarz KPCEN we Włocławku