Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Próbny egzamin maturalny z matematyki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny zorganizowało próbny egzamin maturalny z matematyki. 3 marca 2016 r. uczniowie rozwiązywali zadania w arkuszu diagnostycznym z poziomu rozszerzonego, a 4 marca 2016 r. z poziomu podstawowego. Próbny egzamin, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem – udział w tej diagnozie wzięło 137 placówek z województwa kujawsko-pomorskiego. Na łamach dziennika Gazeta Pomorska (wydania: 4 marca i 5 marca 2016 r.) uczniowie stwierdzili, że udział w egzaminie próbnym umożliwił im sprawdzenie stanu wiedzy, a wyniki wskażą, nad czym jeszcze muszą popracować.

 

Pomysłodawcą i organizatorem matury próbnej w województwie kujawsko-pomorskim od 2010 r. jest nauczyciel konsultant Ewa Ludwikowska.

 

Autorami arkuszy diagnostycznych z roku 2016 są: Ewa Ludwikowska-nauczyciel konsultant KPCEN Bydgoszcz oraz nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych regionu: Małgorzata Zygora – II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, Aleksandra Dalaszyńska – Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, Teresa Chrapkowska-Ryba – Zespół Szkół nr 5 MS w Bydgoszczy, Beata Kwiecień – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, Mariusz Walkowiak – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

 

Arkusze diagnostyczne są do pobrania ze stron www.cen.bydgoszcz.pl oraz www.pomorska.pl.

 

Wyniki próbnego egzaminu z matematyki oraz rekomendacje do dalszej pracy zostaną przedstawione 31 marca 2016 r. o godz.16.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Szymanowskiego 3 podczas konferencji dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych: Analiza i interpretacja wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).