Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Sieć egzaminatorów maturalnych z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z języka polskiego już za nami. Warto przygotować się do pracy w zespole egzaminacyjnym. Zapraszam nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych pracujących w zespole egzaminacyjnym MPOR/01 w Bydgoszczy na konsultację  podczas wideodyżuru (18.06.2020 r.,  godz. 14.00-15.00).

 

Wymienimy się doświadczeniami z poprzednich sesji egzaminacyjnych, omówimy tegoroczny arkusz i  zawarte w nim dwa tematy. Ponadto przedstawimy najlepsze praktyki dotyczące sposobów sprawdzania wypowiedzi maturalnej na poziomie rozszerzonym.

 

Oprac. I. Rostankowska