Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Koniec roku szkolnego coraz bliżej i na pewno stawiamy sobie pytanie: Czy pisanie sprawozdania z działań doradcy zawodowego jest obowiązkiem, potrzebą, a może koniecznością?

 

Podczas spotkania, które odbędzie się 17 czerwca w godz. 9.00 – 11.00 wspólnie zastanowimy się, jak dokonać dobrej i efektywnej ewaluacji działań doradcy zawodowego oraz opracujemy formułę sprawozdania z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

Rejestracja

 

Oprac. W. Kitajgrodzka