Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Rozstrzygnięte konkursy XVI NDŻ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej – Referat Duszpasterstwa Rodzin ogłosiły konkursy związane z marcowymi obchodami XVI Narodowego Dnia Życia  i Dnia Świętości Życia.

 

Po przerwie spowodowanej pandemią, komisje konkursowe wznowiły swoje posiedzenia i oceniły nadesłane prace.

Prace plastyczne, literackie, filmowe, scenariusze zajęć oraz interpretacje piosenek prezentowały wysoki poziom merytoryczny i artystyczny, wpisywały się też doskonale w tematykę związaną z uwrażliwieniem na dar życia oraz rozwijaniem u uczniów wyobraźni i wzmacniania poczucia własnej wartości.

 

Komisja oceniła łącznie 306 prac konkursowych. Przyznano nagrody i wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność oraz wysiłek włożony w przygotowanie prac, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

 

Szczegółowe wyniki konkursowe- http://www.kpcen.cen.info.pl/wyniki-konkursow-ndz/

 

II etap konkursu wokalnego – przesłuchania konkursowe – odbędzie się w sprzyjających warunkach we wrześniu.

 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przewidziano na  październik.

 

Opr. Katarzyna Zawacka, KPCEN we Włocławku