Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

O stresie bez stresu – KPCEN w Toruniu szkoli się zdalnie

Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu doskonalą online nauczycieli i… sami poddają się zdalnie szkoleniu. W minionym tygodniu konsultanci i specjaliści dowiedzieli się więcej na temat stresu, motywacji, realizacji siebie w pracy i radzenia sobie z trudnościami. Szkolenie Nie spali się, kto nie płonął – o wypaleniu zawodowym nauczycieli prowadziła Teresa Tymrakiewicz z Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus na platformie Clickmeeting.

 

Punktem wyjścia było określenie, czym jest wypalenie zawodowe: jak się przejawia i co jest jego powodem? Prowadząca zwróciła uwagę, że syndrom wypalenia może nas spotkać w życiu zawodowym kilkakrotnie, dlatego ważne jest, by móc w porę rozpoznać jego symptomy i umieć odpowiednio zareagować. Kolejnym ważnym aspektem, na który zwróciła uwagę, jest subiektywne interpretowanie sytuacji, w których się znajdujemy: to od naszego nastawienia wiele zależy – charakter relacji ze współpracownikami, poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, dostrzeganie problemów i sposób radzenia sobie z nimi.

 

Celem szkolenia było wskazanie możliwości, dzięki którym udaje się zapanować nad stresem, zmęczeniem i innymi trudnościami. Minimalizowanie stresorów lub ich unikanie jest jedną ze strategii, ale ta najbardziej skuteczna to wykształcenie w sobie umiejętności zapanowania nad stresem. Teresa Tymrakiewicz omówiła metody redukujące napięcie emocjonalne i fizyczne, metody poznawcze redukcji stresu, zwróciła uwagę na interpersonalne wsparcie w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Szkolenie pozwoliło też na zastanowienie się, co jest skuteczniejsze: motywacja zewnętrzna czy wewnętrzna? Pytania kierowane do uczestników przez prowadzącą pozwoliły na uzmysłowienie sobie, że aby realizować się z sukcesem i satysfakcją w pracy, należy zadbać o swój dobrostan, a pozytywne nastawienie do innych ludzi i napotykanych sytuacji w znaczący sposób ułatwi osiągnięcie tego celu.

 

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji