Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

ROK POLI NEGRI – wykład i otwarcie wystawy

31 marca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbył się wykład   „Pola Negri i jej plan na życie”, któremu towarzyszyło otwarcie wystawy „Pola Negri. Lipnowska legenda kina”. W stylizowanej na lata 20. aranżacji, spotkali się znakomici goście, których powitała dyrektor Grażyna Troszyńska. Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podkreślił zasługi Poli Negri dla rozwoju światowej kinematografii, zwracając także uwagę na znaczenie rozwoju talentów dzieci i młodzieży w procesie edukacji i wychowania.

 

Podczas wielowątkowego wykładu, wzbogaconego interesującymi zdjęciami i plakatami filmowymi, Dorota Łańcucka przedstawiła biografię Poli Negri poprzez pryzmat jej dzieciństwa spędzonego w Lipnie oraz historycznych zawirowań, w jakich przyszło jej żyć. Bogactwo talentów Poli zaowocowało bogatym dorobkiem artystycznym aktorki. Jednak o sukcesach międzynarodowych zdecydowały pracowitość, duża świadomość siebie       i swoich możliwości, odwaga, ciekawość świata, niesamowita kreatywność. Ona urodziła się po to, aby grać… Miała też szczęście do ludzi i świetne wyczucie chwili, czasu, który był jej dany. Przetarła wiele szlaków jako pierwsza, stała się ikoną kina, kobietą globalną, która zmieniała świat i wyprzedzała swoją epokę. Dzisiaj jej energia promieniuje nadal i jest inspiracją do realizacji pasji i zainteresowań dla kolejnych pokoleń.

 

W czasy minionej epoki przenieśli  gości i uczestników wydarzenia Wiktoria Manowska i Michał Białachowski z Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, recytując wiersze Jadwigi Jałowiec i Ireny Vorel. Piękne słowa na temat Poli Negri skierowała do uczestników spotkania Katarzyna Śmiechowicz, aktorka filmowa, mieszkająca obecnie w Los Angeles, akcentując geniusz Negri i stworzenie wybitnych kreacji aktorskich w historii kina. Jeden z filmowych szlagierów muzycznych Poli Negri  – „Tango Notturno”, mogliśmy usłyszeć w finale wykładu w brawurowym wykonaniu Moniki Chrząstowskiej z Teatru Żydowskiego w Warszawie. Słowa uznania dla organizatorów przedsięwzięcia wyraził burmistrz Lipna, Paweł Banasik.

 

Wrażeniami z przygotowania wystawy poświęconej Poli Negri podzieliła się dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Danetta Ryszkowska-Mirowska. Ekspozycję zbiorów Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri można oglądać we włocławskim KPCEN do 28 kwietnia.