Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Konferencja „Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów – rola oceniania kształtującego w budowaniu relacji” – podsumowanie

Za nami konferencja „Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów – rola oceniania kształtującego w budowaniu relacji”, którą KPCEN w Toruniu zorganizowało 23 marca 2022 r.

 

Konferencja odbyła się online i była skierowana do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół w województwie kujawsko-pomorskim. Jej głównym założeniem było promowanie stosowania strategii oceniania kształtującego w społeczności szkolnej w celu wspierania uczniów i budowania relacji.

 

Inspiracją dla nas do zorganizowania spotkania o tej tematyce był trudny czas nauczania zdalnego, który większość z nas uwrażliwił na znaczenie dobrych relacji interpersonalnych, a także następujące po tym czasie wyzwania dla nauczycieli: jak pomóc uczniom wrócić do szkoły, odnaleźć się w grupie rówieśniczej i jak zachęcić młodych ludzi do systematycznej pracy? Na ile szkoła powinna skupiać się na procesie nauczania, a na ile na sprawdzaniu stopnia opanowania materiału za pomocą testów i klasówek?

 

Prelegentów, uczestników i zaproszonych gości: Sławomira Kopyścia, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marię Mazurkiewicz, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Krzysztofa Bylickiego, dyrektora delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność” powitał Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu.

 

Prowadząca konferencję Ewa Kondrat zapowiedziała, że zaproszeni prelegenci pokażą, do czego nauczyciel jest zobowiązany w zakresie oceniania, jak oceniać, żeby budować dobre relacje z uczniami i jak do tego wykorzystać ocenianie kształtujące:

  • Jak przedstawia się „Ocenianie wewnątrzszkolne w przepisach prawnych” pokazała Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, nauczyciel języka polskiego i filozofii z ponad 20-letnim stażem pracy, zwolenniczka holistycznego i opisowego oceniania.
  • Z tematem „Ocenianie kształtujące i stopnie – w poszukiwaniu złotego środka” wystąpiła Aleksandra Frątczak, propagatorka oceniania kształtującego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, koordynatorka międzynarodowego programu IB PYP w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie.
  • „Przepis na budowanie relacji i wspieranie ucznia w szkole średniej” przedstawiła Anna Szulc, nauczycielka matematyki, wychowawczyni z ponad trzydziestoletnim stażem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, uczestniczka oddolnych działań Budzącej się Szkoły. W swojej pracy wykorzystuje metodę porozumienia bez przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii.
  • Przełożenie teorii na praktykę zaprezentowała Anna Czarnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu, lider OK, wykładowca w różnych formach zwiększania kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół, ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego i szkoły bez ocen, w wystąpieniu „Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu szkołą bez ocen”.

 

Wszyscy prelegenci podkreślali, jak ważne są relacje w prowadzeniu młodego człowieka po ścieżkach edukacji. Nauczyciele doskonale wiedzą, że pełnią wielorakie funkcje w placówkach: od wykładowców do powierników młodzieńczych problemów. Konieczność przygotowywania uczniów do egzaminów zewnętrznych w pewnym stopniu zaburzyła procesy edukacyjne oparte na współpracy z młodymi ludźmi. Bardziej widoczny jest nacisk na sprawdzanie, mniej na uczenie, uczenie się, dawanie informacji zwrotnej. Nasi prelegenci wielokrotnie podkreślili wagę relacji z młodymi ludźmi oraz towarzyszenie im w rozwoju. Prowadzenie szkoły bez ocen wymaga zaangażowania całego zespołu i jest procesem, ale wartym podjęcia tego wysiłku.

 

Nasza placówka chętnie wspiera szkoły i indywidualnych nauczycieli we wprowadzeniu zmian mających na celu poprawę jakości pracy, o czym poinformował Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, przedstawiając na zakończenie konferencji związane z jej tematem przewodnim propozycje szkoleń i programu wsparcia KPCEN w Toruniu.

 

Informacja zwrotna pozyskana z ankiet ewaluacyjnych od uczestników konferencji wskazuje, że nauczyciele docenili wagę poruszanych tematów, wysoko oceniali przygotowanie merytoryczne i organizacyjne wydarzenia, wiedzę i doświadczenie w stosowaniu OK prelegentów, a treści przekazane na konferencji były dla nich inspirujące.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu