Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Egzamin ósmoklasisty – ostatnia prosta

Egzamin ósmoklasisty – ostatnia prosta tak zatytułowano spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych powiatów: sępoleńskiego, nakielskiego i bydgoskiego.

 

Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy:

  • jak ćwiczyć sprawności rozumienia tekstów – pisanych i słuchanych 
  • jak ćwiczyć pisanie
  • jakie ćwiczenia i zadania wybierać, żeby uczniowie mieli poczucie sukcesu
  • jak samemu przygotować wartościowe materiały do powtórek, korzystając z narzędzi TIK.

 

Nauczyciele mieli okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji. Spotkanie poprowadziły doradczynie metodyczne KPCEN w Bydgoszczy Marzenna Wojtkowiak oraz Agnieszka Obrocka-Hoc.

 

Oprac. Agnieszka Obrocka-Hoc.