Edukacja

Baner: Przestrzenie migracji - konferencja hybrydowa zorganizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji. 16.11.2022 w godzinach 13-15

Przestrzenie migracji – konferencja

„Przestrzenie migracji” to temat konferencji jaką Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Wyjątkowi goście i prelegenci poruszyli wiele ważnych dla kształtowania postaw dzieci i młodzieży aspektów, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnych wydarzeń.

 

Program tegorocznej edycji konferencji, przygotowany przez Dorotę Łańcucką, rozpoczął się wykładem „Tobie ojczyzno. Losy cichociemnych – żołnierzy tułaczy”, który wygłosił Mirosław Sprenger, kierownik Referatu Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy. W niezwykle interesujący sposób przedstawił trudne i często tragiczne losy polskich żołnierzy-bohaterów walczących o ojczyznę w czasie II wojny światowej, a nie mogących żyć po wojnie w swoim rodzinnym kraju.

 

Model integracji edukacyjnej i wykorzystanie migracji do budowania szkolnych społeczności otwartych na inność omówiła Joanna Pasymowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Zaprezentowała wiele ciekawych metod, programów i projektów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami. Podkreśliła zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i społecznych wśród przybywających z Ukrainy uczniów, a dopiero w dalszej kolejności w zakresie wiedzy i edukacji.

 

Ważnym narzędziem edukacyjnym jest film. Dlaczego film, wyjaśniła Katarzyna Kubacka – Seweryn, twórczyni Akademii Filmowej OTWÓRZ OCZY!

            FILM jest:

  • pomocą dydaktyczną w realizacji podstawy programowej
  • źródłem wiedzy
  • szansą na rozmowę o wartościach, trudnych wyborach i dylematach moralnych
  • pretekstem do działań wychowawczych
  • przyjemnością
  • przygotowuje młodych ludzi do krytycznego odbioru mediów

 

„TOLERANCJA zaczyna się od poznania drugiego, często tę inność możemy zobaczyć najpierw w filmie”, a „odmienność pobudza ludzką kreatywność do działania…” – zaznaczała K. Kubacka – Seweryn. W Dniu Tolerancji zarekomendowała wiele ciekawych tytułów filmowych, prowokujących widza do dyskusji i intelektualnej refleksji. To m.in.: Zabić drozda, Misja, Gadające głowy, Struktura kryształu, Tango, Billy Eliot, Chłopiec z chmur, Moja mama gorylica, Wszyscy za jednego, Gdzie jest Anne Frank?

 

Agnieszka D. Michalczyk, prezes Fundacji im. Królowej Marii Kazimiery przedstawiła założenia programu Debiutantki, którego jest autorką. Celem programu jest przede wszystkim rozwój społecznej, historycznej i estetycznej wrażliwości młodych kobiet, przy jednoczesnym umacnianiu poczucia własnej wartości. DOBROCZYNIENIE podczas każdej ogólnopolskiej edycji  dedykowane jest m.in. dzieciom z  Domów Dziecka, osobom będącym w kryzysie bezdomności, ubogim w okresie wigilii, artystom weteranom mieszkającym w Domu Artysty Weterana w Skolimowie, czworonogom ze schronisk  czy w chwili obecnej uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy.

 

Podczas konferencji, do udziału w 11. edycji  Debiutantek A. Michalczyk zaprosiła także Maję Bałdys z ZSK im. J. Długosza we Włocławku. To wielkie wyróżnienie dla uczennicy z naszego regionu wiąże się z zajęciem przez Maję I miejsca w castingu Marka Probosza „Pola Negri potrzebna od zaraz”, jaki odbył się w Lipnie z okazji Roku Poli Negri.

 

Jak funkcjonuje wielokulturowość w systemie edukacji włoskiej na przykładzie Sycylii, uczestnicy spotkania dowiedzieli się od  Agnieszki Pawłowskiej z Unii Europejskich Federalistów w Łodzi. UEF od lat organizuje wizyty studyjne w tym obszarze,  a dydaktyczno-wychowawcze doświadczenia nauczycieli szkół na południu Europy to nieoceniony zasób informacji dla naszych kadr pedagogicznych.

 

Sławomir Kopyść, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w podsumowaniu konferencji zwrócił uwagę na jej bogaty i wartościowy program, obejmujący różne perspektywy i punkty widzenia. Na koniec zacytował Andrzeja Seweryna, którego wypowiedź w swojej prezentacji przytaczała wcześniej K. Kubacka – Seweryn:

 „Nie lubię słowa tolerancja, ponieważ zakłada ono, że tolerujący jest powyżej tolerowanego. Jest wart więcej niż tolerowany, więc robi mu łaskę, uprzejmość i go toleruje. Nie jestem również do końca przekonany do słowa akceptacja, ponieważ zakłada, że akceptuję cię pomimo tego, że coś jest z tobą nie tak. Lubię słowo WSPóŁiSTNIEnIE”.

 

Opr. Dorota Łańcucka