Edukacja

Logotyp - Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” pn. „Czytając Mickiewicza”

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji”.

 

Współorganizatorami konkursu są Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Głównym celem tegorocznej edycji jest zachęcenie uczniów do zapoznania się z twórczością Adama Mickiewicza, podjęcia trudu odczytania jego utworów i wyrażenie swojej interpretacji w formie pracy plastycznej.

Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie pracy inspirowanej wybranym przez siebie utworem Adama Mickiewicza. Uczestnikom konkursu proponujemy wcielenie się w rolę ilustratora i redaktora technicznego, odpowiedzialnego za graficzną stronę nowej edycji dzieł Adama Mickiewicza:

  1. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wykonają ilustrację utworu Mickiewicza.
  2. Uczniowie klas VII-VIII przygotują projekt okładki do wybranego przez siebie utworu Mickiewicza.
  3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zaprojektują dwie środkowe (sąsiadujące ze sobą) strony książki. Projekt powinien zawierać fragment tekstu Mickiewicza.

Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malowanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) lub techniką komputerową (praca powinna być wydrukowana) w formacie A4. Praca powinna być czytelnie opisana według wzoru znajdującego się w Regulaminie. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową z danymi osobowymi uczestnika oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów prac w celach wynikających z organizacji konkursu (załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu).

Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  1. klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  2. klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
  3. szkoły ponadpodstawowe.

Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2023 r.

Prace można dostarczyć osobiście:

do sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4,
w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 15.00.

lub przesłać je na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

ul. Dąbrowskiego 4

87-100 Toruń

Z dopiskiem: konkurs „Czytając Mickiewicza”.

Jury, powołane przez organizatorów, będzie oceniać nadesłane ilustracje, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: jasność przekazu wizualnego, pomysłowość i kreatywność, estetykę wykonania, zgodność ilustracji z treścią utworu. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach. Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Organizatorzy dają sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego 2023 r. na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w portalu Edupolis. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w kwietniu 2023 r. na wystawie stacjonarnej w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu lub na wystawie online, która zostanie udostępniona w lipcu 2023 roku na stronach Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz w portalu Edupolis.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin
  2. załącznik nr 1 do Regulaminu
  3. załącznik nr 2 do Regulaminu