Edukacja

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, ogłoszonego dnia 10.03.2016 r. na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie złożone zostały dwie oferty:

 

  1. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Wł. Łokietka 5 w Toruniu
  2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11 w Toruniu

 

Tytuł projektu:

„ASTRES – Astronomiczne Spotkania Toruń-Tuluza Ruszamy Europejskim Szlakiem”

 

 

Departament Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.