Edukacja

Logotyp BP w Toruniu

Dobra książka w Internecie

W dniach 5 i 6 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyły się warsztaty Dobra książka w Internecie dla nauczycieli i bibliotekarzy z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W warsztatach wzięły udział dwie grupy uczestników liczące po 14 osób. Byli to nauczyciele i bibliotekarze m.in. z Torunia, Lubicza, Brzozówki, Brąchnowa, Dobrzejewic, Chełmna. Celem warsztatów było wskazanie miejsc w Internecie, promujących wartościową literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

W trakcie trwających dwie godziny zajęć zaprezentowano uczestnikom wybrane portale, vortale, blogi, magazyny i fora pomocne w wyszukiwaniu wiarygodnej informacji o literaturze pięknej, popularnonaukowej i literaturze faktu.

 

Odbiorcy szkolenia poznali definicje i sami definiowali dobrą książkę, opowiadali, jakimi kryteriami kierują się w trakcie własnych wyborów czytelniczych, a także dokonali oceny i prezentacji wybranych przez siebie źródeł internetowych rekomendujących wartościową literaturę. Podczas warsztatów szczególną uwagę zwrócono na wartość zamieszczanych na prezentowanych portalach rekomendacji książek. Swoje recenzje wybranych tytułów zamieszczają zarówno eksperci, jak i zwykli miłośnicy książek. Szczególnie w przypadku książek popularnonaukowych ważne stają się oceny odnoszące się do ich zawartości merytorycznej, atrakcyjności treści, poziomu edytorskiego. Zachęcające dla potencjalnych czytelników może być również publikowanie w fachowych portalach darmowych fragmentów konkretnych utworów.

 

W trakcie warsztatów prezentowano oceny książek tradycyjnych, ebooków i książek multimedialnych. Przywołano m.in. portale Mądre książki, iCzytam, Ryms, Booklips, blogi Pierogi Pruskie, Strefę Czytacza, CzytamRecenzuje.pl.

 

Dyskusje prowadzone w trakcie warsztatów dowiodły, że, po pierwsze, Internet jest obecnie ważnym źródłem informacji o poszukiwanych książkach, przede wszystkim ze względu na dostępność rekomendacji innych użytkowników, po drugie, uczestnicy warsztatów to osoby bardzo świadomie wybierające książki, kierujące się w swoich wyborach nie tylko własną wiedzą, ale i opiniami innych, przede wszystkim wiarygodnych specjalistów.

 

Warsztaty zostały poddane ewaluacji za pomocą anonimowej ankiety elektronicznej. Średni stopień zadowolenia z udziału w warsztatach wyrażony oceną w skali od 1 do 5 wyniósł 4,75.

 

Warsztaty „Dobra książka w Internecie” stanowiące część realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu projektu „Czytaj od A do Zachwytu”, zostały wpisane do stałej oferty edukacyjnej.

http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac. Aldona Zawałkiewicz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).

Warsztaty Dobra książka w InternecieWarsztaty Dobra książka w InternecieWarsztaty Dobra książka w InternecieWarsztaty Dobra książka w Internecie