Edukacja

Program edukacyjny Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela. Wizyta studyjna w Hiszpanii

W dniach od 29 września do 8 października 2017 roku, dwudziestośmioosobowa grupa nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli,  pracowników naukowych  oraz samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego gościła z wizytą studyjną w Hiszpanii.  Zgodnie z opracowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy programem uczestnicy szkolenia odwiedzili hiszpańskie placówki edukacyjne prowadzili długie, konstruktywne rozmowy z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami uczelni oraz  władzami miasta.

 

Uczestnicy promowali Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie.

 

Wyjazd studyjny do Hiszpanii odbył się we współpracy z Biurem Turystycznym TRAMP.

 

Tematyka programu edukacyjnego była związana z poznaniem systemu szkolnictwa w Hiszpanii, rozwojem zawodowym nauczycieli oraz wymianą doświadczeń nauczycieli hiszpańskich i polskich. Program obejmował zagadnienia z zakresu: funkcjonowania przedszkoli, szkół i palcówek oświatowych, zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi w Hiszpanii, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz efektywności nauczania  w placówkach edukacyjnych.

 

Mimo trudnej sytuacji politycznej (referendum niepodległościowe, strajk generalny) odbyły się wizyty w placówkach oświatowych, spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół: Escol Joaquim Ruyra w Blanes, Colˇlegi Santa Maria w Blanes-Manyanet.

 

W Serveis Territorials d’Ensenyamente w Gironie odbyło się spotkanie z Sekretarzem Zarządzania Terytoriami Edukacyjnymi w Gironie oraz przedstawicielami lokalnego samorządu zajmującego się sprawami oświatowymi.

 

Na uczelni Universitat Pompeu Fabra  w Barcelonie, uczestnicy doskonalenia wzięli  udział w wykładzie na temat innowacji w nauczaniu oraz programu rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, a także wymiany doświadczeń z osobami odpowiedzialnymi za Jednostkę Wsparcia Jakości i Innowacji w Nauczaniu (USQUID) na UPF. Dodatkowym elementem było spotkanie w miejscu tworzenia, produkcji i postprodukcji materiału Multimedia i kursów MOOC dla nauczycieli.

 

Uczestnicy z wielką satysfakcją dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie metod pracy z uczniami, mogli pochwalić się niegorszym wyposażeniem naszych szkół (tablice interaktywne, pracownie komputerowe –programowanie i robotyka, biblioteki szkolne).

                                   

Wyjazd był interesujący i bardzo inspirujący. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uczestnicy programu wyjazdowego poznali kulturę Hiszpanii oraz mieli możliwość doskonalenia umiejętności języka angielskiego i hiszpańskiego poprzez zastosowanie ich w kontekście edukacyjnym.

 

Wiele spostrzeżeń, zdobytej wiedzy zostanie wykorzystane przez uczestników programu edukacyjnego we własnej praktyce zawodowej.

 

Ponadto nawiązane kontakty z przedstawicielami środowiska  edukacyjnego Hiszpanii, zaowocowały wymianą doświadczeń i materiałów edukacyjnych przerodziły się w systematyczna współpracę.  Zaproszeni nauczyciele i dyrekcja jednej z odwiedzanych szkół  planuje wiosną  2018 roku przyjazd do Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.          

www.cen.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

lekcja j. angielskiegolekcja matematyki Podziękowanie i zaproszenie do odwiedzenia woj. kujawsko-pomorskiegopodziękowanie za gościnne przyjęcie w szkoleSala komputerowa Spotkanie z sekretarzem Zarządzania Terytoriami Edukacyjnymi w Gironie Wykład - Universitat Pompeu Fabra  w Barcelonie Zajęcia - poznajemy swoje imiona Zajęcia z recytacji