Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Efektywna współpraca szkół

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza do udziału w konferencji: Efektywna współpraca szkół branżowych i technicznych z pracodawcami i samorządem terytorialnym.

 

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym, w celu tworzenia profili kształcenia zawodowego adekwatnych do potrzeb rynku pracy.

 

Program konferencji wpisuje się w realizację długofalowych działań wynikających z polityki oświatowej państwa oraz w Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+  w priorytetach Konkurencyjna Gospodarka i Nowoczesne Społeczeństwo.  

 

Konferencja adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek  województwa kujawsko-pomorskiego, pedagogów i doradców zawodowych, samorządowców, przedsiębiorców, reprezentantów samorządów uczniowskich i rad rodziców, uczniów szkół technicznych, a honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki.

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).