Edukacja

Porada prawna specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka

W poniedziałek 4 lipca w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, pok. nr 8) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10 do 16 osobiście bądź dzwoniąc pod numer 52 321 40 59 (wewn. 106).

 

Będzie to pierwszy z cyklu comiesięcznych dyżurów specjalistów z Biura Rzecznika Praw Dziecka w Kujawsko-Pomorskiem. Konsultacje będą prowadzone w największych miastach województwa.

 

 Podczas dyżuru będzie można zasięgnąć porady w zakresie praw dziecka oraz możliwości zabezpieczenia tych praw przed bezprawną ingerencją. Zapraszamy w szczególności osoby posiadające informacje o naruszeniu praw dziecka,  które w trakcie dyżuru mogą również zgłosić Rzecznikowi Praw Dziecka indywidualne sprawy np. dotyczące zaniedbań lub stosowania przemocy wobec dzieci, zagrożenia ich praw w sytuacjach konfliktów rodzicielskich, problemów w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych.