Edukacja

Logotyp Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
Logotyp Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

Olimpiada Języka Migowego i Miganego

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego w dniach od 10 do 11 czerwca 2016 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy odbyła się XIX Ogólnopolska Olimpiada Języka Migowego i Miganego Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Gościliśmy młodzież wraz z opiekunami z ośrodków w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rydzynie, Sławnie, Warszawie, Wejherowie i we Wrocławiu.

 

W piątek uczestnicy zwiedzali Bydgoszcz. Poznali historię zamku bydgoskiego, legendę o Janie Twardowskim. Zwiedzali bydgoską Farę, odpoczywali na Wyspie Młyńskiej, zobaczyli miejsce w Bydgoszczy, gdzie przebiega 18 południk. Podziwiali również secesyjne kamienice na Starym Rynku. Wieczorem naszym gościom umilił czas występ grupy teatralnej naszego Ośrodka „Ab-surdus” z przedstawieniem „Wamp-Irka”.

 

W sobotę rozpoczęły się konkursowe zmagania w trzech kategoriach:

 1. Opowiadanie filmu  – samodzielna interpretacja w PJM filmu;
 2. Interpretacja samodzielnie przeczytanego tekstu – odpowiedzi w PJM na pytania komisji;
 3. Tłumaczenie zestawu zdań – przekaz w SJM.

 

Laureatami Olimpiady zostali:

W I konkurencji:

 1. Krzysztof Nowak – Lublin
 2. Adam Stoyanov – Warszawa
 3. Dawid Baran – Kielce

W II konkurencji:

 1. Damian Bielecki – Kielce
 2. Marek Dorosewicz – Wejherowo
 3. Łukasz Gliszczyński – Sławno

W III konkurencji:

 1. Jagoda Pietrzak – Rydzyna
 2. Nicolle Juszczak – Rydzyna
 3. Koczot Anna – Lublin

 

Dziękujemy naszym sponsorom, pracownikom Ośrodka za pomoc oraz wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie. To dzięki Wam nasze spotkanie przerodziło się w święto języka migowego. Następna  – XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Migowego i Miganego Szkół Ponadgimnazjalnych odbędzie się we Wrocławiu!

 

www.oswnr2.bydgoszcz.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

XIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i MiganegoXIX Olimpiada Języka Migowego i Miganego