Edukacja

Staramy się być dokładni

Podróże małe i duże

W Zespole Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Podróże małe i duże”. Odbyło się już kilka spotkań w ramach tego przedsięwzięcia. W minioną środę – 20 kwietnia 2016 r., w ramach projektu „Podróże małe i duże” odwiedziliśmy ostatni kontynent, a zarazem państwo – Australię. Organizatorami spotkania byli nauczyciele realizujący projekt „Podróże małe i duże”: Ewa Konarska-Koźlak, Honorata Glaza-Gulgowska i Bożena Gęborys.

 

 

Nasze spotkanie rozpoczęli najmłodsi uczestnicy zabawą matematyczną, która polegała na prawidłowym ustawieniu cyfr od 1 do 9, a tym samym, ułożeniu hasła „Australia”. W daleką wyprawę, grupa dzieci „wyruszyła” biorąc udział w zabawie muzyczno-ruchowej pt. „Samolot”. Następnie przedstawiona została prezentacja multimedialna dotycząca ciekawostek związanych z omawianym kontynentem i państwem. Poruszone zostały tematy związane z ludnością, odmiennością kulturową, stolicą, językiem, ciekawymi miejscami oraz osobliwościami australijskiej flory i fauny. Aby lepiej utrwalić zdobytą wiedzę, dzieci i młodzież nauczyły się piosenki o australijskim ptaku – kookaburo, mieszkającym na drzewie eukaliptusa. Uczestnicy mięli także okazję wykonać pracę plastyczną, wzorując się na sztuce rodzimych mieszkańców kontynentu – Aborygenów.

 

Opracowanie: Honorata Glaza-Gulgowska i Bożena Gęborys

Zdjęcia: Honorata Glaza-Gulgowska.

 

http://www.zs33.bydgoszcz.pl/

 

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego (TK).

Zabawa muzyczno-ruchowa SamolotSamolotem do Australii Poznajemy zwierzęata Australii Prezentacja i nauka piosenki Kookabura Zajęcia plastyczne - naśladujemy sztukę AborygenówStaramy się być dokładni Pracują nie tylko dzieci Tworzymy i śpiewamy Pierwsza praca gotowa Prace zakończone