Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Mediacje metodą rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych

27 kwietnia 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli   w Bydgoszczy  odbyła się konferencja pod nazwą – Mediacje metodą rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

 

Spotkanie przeznaczone było  dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przedmiotem wspólnych rozważań był przebieg procesu mediacji, zalety i wady mediacji, a także zastosowanie mediacji  w kontekście wychowania i edukacji. Gościem konferencji była podkom. Monika Hermann, która przedstawiła mediacje w aspekcie prawnym.

 

30 maja br. na rozmowy o mediacji zaprosimy kolejną grupę – nauczycieli i dyrektorów gimnazjów.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Dyrektor Mariola Cyganek otwiera konferencjeUczestnicy konferencji określają cechy skutecznego mediaWiesława Wyszyńska przedstawia cele konferencji