Edukacja

Doradztwo zawodowe – relacja z konferencji w Toruniu

26 kwietnia 2016 r. w Centrum Dialogu w Toruniu odbyła się konferencja Doradztwo zawodowe w szkole a lokalny rynek pracy. Celem konferencji było przygotowanie szkół i nauczycieli do efektywnego wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz zapoznanie ze zmianami i sytuacją na lokalnym rynku pracy.

 

 

Piotr Wełnicki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu omówił stopę i strukturę bezrobocia w naszym województwie, zwracając uwagę na poziom wykształcenia i grupy zawodowe. Przedstawił Barometr zawodów 2016 w województwie kujawsko-pomorskim, wskazując, które zawody stanowią deficyt i należałoby się zastanowić, co dalej z tym zrobić. Wśród zawodów nadwyżkowych znajdują się ekonomiści, kucharze, nauczyciel nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Prelegent zwrócił uwagę na kompetencje kluczowe, których oczekują pracodawcy od swoich pracowników, do najważniejszych z nich należą przekwalifikowalność i mobilność (91,1%), znajomość technologii informatycznych (82,2%) czy też znajomość języków obcych (80,0%). Przedstawił Regionalną Strategię Innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Danuta Oleksiak, wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim, przybliżyła nam role i zadania profesjonalnego i nieprofesjonalnego doradcy zawodowego. Postawiła ważne pytania: Dlaczego oczekujemy od nauczycieli szkoły podstawowej, a nawet przedszkola, realizacji zadań ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej? Czy realizacja tych zadań wymaga od nauczycieli specjalistycznego przygotowania z zakresu doradztwa zawodowego? Jeśli zadania ukierunkowane na przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej mają być realizowane w szkole podstawowej, to na jakie dziedziny powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?. Podkreśliła ona, iż Rozwój zawodowy człowieka jest procesem całożyciowym. Przypomniała, że orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe w systemie szkolnym obejmuje 4 (a nawet 5) etapów. W swojej wypowiedzi podkreślała, że NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKORZYSTAĆ CZAS, KIEDY DZIECKO MA TAK BARDZO ROZBUDOWANĄ I NATURALNĄ CIEKAWOŚĆ ŚWIATA I KIEDY KSZTAŁTUJĄ SIĘ JEGO WARTOŚCI. Koordynatorka opowiedziała o realizacji w województwie warmińsko-mazurskim projektu dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Małgorzata Sienna, Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego mówiła o tym, jak możemy pomóc uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Przedstawiła łódzki system doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym biorą udział uczniowie wszystkich typów szkół, nauczyciele i rodzice uczniów. Podkreślała, jak ważną rolę odgrywa rodzic w wyborze zawodu przez dziecko. Człowiek pracuje najlepiej, kiedy robi to, do czego stworzyła go natura (Frank Parsons). Zwracano uwagę na to, iż edukacja przedzawodowa powinna rozpoczynać się już w przedszkolu, szkole podstawowe

i gimnazjum. Zaprezentowała różne formy badania predyspozycji zawodowych młodych ludzi, poznawania świata zawodów chociażby poprzez wycieczki zawodowe itp. Realizując doradztwo zawodowe nie możemy też zapominać o uczniach szkół ponagimnazjalnych, bo to oni niebawem znajdą się na rynku pracy.

„PRAWDZIWY SUKCES TO NIE KARIERA, LECZ POZOSTANIE PANEM SWOJEGO LOSU I MOŻLIWOŚĆ DECYDOWANIA, CO BĘDZIE SIĘ ROBIĆ W ŻYCIU, ZA KTÓRE MY SAMI ODPOWIADAMY” (WILLIAM WHARTON).

tekst: Monika Sylwestrzak – Buczyńska,

zdjęcia: Tadeusz Wański

http://www.kpcen.pl/news/view/1128

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).