Edukacja

Logotyp ZS nr 33 w Bydgoszczy

1050 rocznica Chrztu Polski w Zespole Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Dzieci i młodzież przebywające w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym wraz z nauczycielami włączyli się w ogólnopolskie uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.

 

 

W marcu i kwietniu br. w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii realizowano projekt „Sięgamy do korzeni historii państwa polskiego – 1050 rocznica Chrztu Polski”. Natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w przeddzień jubileuszu odbyło się spotkanie mające poszerzyć wiedzę uczniów i uświadomić znaczenie wydarzeń rozgrywających się przed wiekami. Udział w tych przedsięwzięciach miał być dla dzieci i młodzieży elementem budowania patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej, okazją do wzbogacenia wiedzy historycznej oraz kształtowania postaw. Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu uczniowie poznali legendarne początki państwa polskiego, dowiedzieli się, jak przebiegał proces jednoczenia plemion słowiańskich przez Mieszka I, uświadomili sobie również, jak ważna była decyzja o przyjęciu Chrztu i jakie były jej skutki dla funkcjonowania państwa polskiego w przyszłości. Uczestnicy projektu mieli okazję korzystać z różnych źródeł informacji, doskonalić pamięć, spostrzegawczość, rozwiązując zagadki, łamigłówki i krzyżówki. Wiedzę o życiu dawnych Polan, szczególnie mieszkańców grodu gnieźnieńskiego, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mogli zdobywać w atrakcyjny sposób, korzystając z serii książek „Kultura Piastów dla dzieci” oraz mobilnej aplikacji na smartfony i tablety „W gnieźnieńskim grodzie” umożliwiającej oglądanie i poruszanie się po wirtualnych makietach w technologii 3D.   Prace plastyczne uczestników projektu zostały umieszczone na wystawie w świetlicy kliniki oraz w holu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza.

 

Punktem kulminacyjnym i podsumowującym projekt „Sięgamy do korzeni historii państwa polskiego” było uroczyste spotkanie zorganizowane w świetlicy Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii, gdzie wśród przygotowanych dekoracji wyeksponowano m.in. symboliczną chrzcielnicę umieszczoną na tle ściany romańskiego kościoła. Na uroczystości obecni byli goście z grupy rekonstrukcyjnej z Muzeum w Biskupinie przebrani w stroje dawnych Słowian, którzy opowiedzieli o życiu dawnych mieszkańców Polski. Przywieźli również ze sobą wiele przedmiotów wykorzystywanych przez naszych przodków w codziennym życiu. Dzieci mogły wszystkiego dotknąć i zadawać gościom pytania. Za aktywny udział w zajęciach otrzymywały symboliczne talarki, które na zakończenie spotkania mogły wymienić na cukierki.

 

W uroczystości organizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym udział wzięli pacjenci z oddziałów neurologii, pneumonologii, kardiologii i endokrynologii. Uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania interaktywne, które pozwoliły w ciekawy sposób pogłębić i usystematyzować zdobyta wiedzę . Wykonywali również i ozdabiali diademy na wzór tego noszonego zapewne przez Mieszka I. Zabawnym i ciekawym zwieńczeniem spotkania i pamiątką z uczestnictwa w zajęciach było zdjęcie wykonane z wykorzystaniem fotościanki w strojach Mieszka i Dobrawy.

 

Różnorodność form i metod pracy (zabawy) sprawiła, że dzieci i młodzież z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych przedsięwzięciach.

 

Opracowanie: Agnieszka Kiernicka

Zdjęcia: Maria Górska i Katarzyna Sypniewska.

Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. www.zs33.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji (TK).

Inscenizacja legendy o Lechu, Czechu i Rusie-Szpital Uniwersytecki Nr 1Nasi goście z grupy rekonstrukcyjnej z Muzeum w   Biskupinie-Szpital Uniwersytecki Nr 1Prezentacja broni, jakiej używali nasi przodkowie-Szpital Uniwersytecki Nr 1Próba podniesienia ekwipunku dawnych wojów-Szpital Uniwersytecki Nr 1Przedmioty codziennego użytku wykonane przez naszych przodków (2)-Szpital Uniwersytecki Nr 1uczestnicy spotkania ZS Nr 33-Wojewódzki Szpital DziecięcyUczniowie wsłuchani w opowieści naszych gości-Szpital Uniwersytecki Nr 1uczniowie ZS Nr 33 ozdabianie korony-Wojewódzki Szpital Dziecięcyuczniowie ZS Nr 33 rozwiązywanie zadań-Wojewódzki Szpital Dziecięcywspólna fotografia z Mieszkiem i Dobrawą uczniowie i nauczyciele ZS Nr 33-Wojewódzki Szpital DziecięcyWspólne zdjęcie z naszymi gośćmi-Szpital Uniwersytecki Nr 1wykonanie korony uczniowie ZS Nr 33-Wojewódzki Szpital DziecięcyWystawa prac uczniów - Początki państwa polskiego-Szpital Uniwersytecki Nr 1Wystawa prac uczniów- Początki państwa polskiego-Szpital Uniwersytecki Nr 1