Edukacja

Konferencja

Podręczniki dla uczniów gimnazjów

Dyrektorzy gimnazjów uczestniczyli w konferencji Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015/2016, która odbyła się na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, 26 stycznia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; jego uczestniczką była m.in. Danuta Brzózka-Ciechanowska, p.o. dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Toruniu.

 

Na temat wdrożenia zmian systemowych dotyczących zapewnienia uczniom gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015/2016 mówiła Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Jakości Edukacji w MEN.

 

Wśród zagadnień podjętych przez prelegentkę znalazły się zasady ustalania szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników oraz dotacja celowa na zakup podręczników i ich wybór. Podana została również podstawa prawna zmian.

 

Dyrektorzy mogli zadawać przedstawicielce MEN pytania, na które uzyskiwali od razu odpowiedź. Wątpliwości dyrektorów m. in. budziła kwota przeznaczona na zakup kompletu podręczników, dotacja na zakup podręczników do nauczania dwujęzycznego oraz sytuacja związana z podziałem godzin w ramach szkolnego planu nauczania takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, geografia, biologia i przyporządkowanie podręcznika z tych dziedzin dla każdej klasy.

 

Spotkanie zakończyło wystąpienie Krzysztofa Nowakowskiego, kierownika Biura projektu „E-usługi” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, który przedstawił cele i założenia projektu „E-eduakcja”.

 

(TK)