Edukacja

Konferencja

Bezpłatne podręczniki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zlecenie MEN we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  28 stycznia 2015 r. zorganizowało konferencję Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015 -2016”.

 

W spotkaniu wzięło udział 183 dyrektorów gimnazjów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Głównym celem konferencji było przekazanie  informacji na temat zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 r., poz. 811.

Część merytoryczną spotkania poprowadziła Małgorzata Szybalska Dyrektor Departamentu Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Uczestnicy konferencji uzyskali szczegółowe informacje na temat zasad ustalania szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Drugim, bardzo ważnym aspektem spotkania było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami dotacji celowej na zakup wyżej wymienionych materiałów,  w tym: procedurami działania, harmonogramem udzielania dotacji oraz sposobem jej rozliczenia.

W części końcowej konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań,  celem wyjaśnienia swoich wątpliwości i obaw.

 

 Kujawsko-Pomoskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 (TK)