Edukacja

Warsztaty

eTwinning – edukacyjny program Unii Europejskiej

Warsztaty dotyczące programu eTwinning zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyły się 27 stycznia 2015 r. w siedzibie Biblioteki.

 
Ideą eTwinningu jest łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, promowanie szkolenia nauczycieli oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom oraz motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Celem warsztatów było przekazanie informacji o programie oraz zachęcenie uczestników do rejestracji szkoły na portalu eTwinning.
Zajęcia prowadziły panie Małgorzata Garkowska i Ilona Zduńczuk (nauczyciel konsultant KPCN w Bydgoszczy) ambasadorki programu eTwinning w województwie kujawsko-pomorskim.
Adresatem warsztatów byli nauczyciele wszystkich przedmiotów, dyrektorzy, bibliotekarze oraz inni pracownicy pedagogiczni szkół, mający zamiar rozpocząć współpracę w ramach programu.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznali najważniejsze cechy programu eTwinning, zalety i korzyści udziału w programie, portale programu eTwinning: europejski i krajowy oraz narzędzia internetowe: Desktop i TwinSpace.
Podczas sesji warsztatowej przy komputerach odbyła się rejestracja szkoły/nauczyciela w programie eTwinning.
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu i certyfikaty potwierdzające zarejestrowanie szkoły w programie.
 
(TK)
 
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy są jednostkami oświatowymi, dla których Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym.