Edukacja

Logotyp KPCEN w Toruniu

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapraszamy nauczycieli różnych specjalności pracujących na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na 6-godzinny

 

Kurs w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Zajęcia odbędą się w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36 w terminach (jeden do wyboru):

I termin – 30.01.2019r.

II termin – 07.02.2019r.

III termin – 13.02.2019r.

IV termin – 20.02.2019r.

 

ZAPISY na stronie www.kpcen-torun.edu.pl

           

Jest możliwość zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej – grupa do 25 os., termin i miejsce szkolenia po uzgodnieniu z kierownikiem formy.

Szczegółowych informacji udziela Wiesława Kuban, tel. 881 93 44 85.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.01.2019 r.

 

 

PLAN SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

 

l.p.

Forma zajęć

Temat

Czas trwania

1.    

Wykład

·       Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia,

·       Postępowanie z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym,

·       Wzywanie pomocy,

30 min

2.    

Wykład

·        Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz użycie AED (dzieci i dorośli)

30 min

3.    

Ćwiczenia

·        Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz użycie AED (dzieci i dorośli)

60 min

4.    

Wykład

/

Ćwiczenia

·       Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia:

– zakrztuszenia i zadławienia,

– rany, krwotoki, amputacje,

– urazy (złamania, zwichnięcia, skręcenia),

– oparzenia,

– użądlenia,

– pozycja boczna – bezpieczna.

90 min

5.    

Ćwiczenia

·       Wykorzystanie zdobytej i usystematyzowanej wiedzy i umiejętności praktycznych w scenkach pozoracyjnych.

60 min

Zaliczenie poszczególnego modułu następuje przez uczestnictwo