Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Ogólnopolskie spotkanie nauczycieli bibliotekarzy we Włocławku

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w dniach 14-16.03 2016 r odbyło się ogólnopolskie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych i szkolnych pt. Nowoczesne technologie, urządzenia i formy pracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych.

W przedsięwzięciu organizowanym we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z terenu całej Polski.

Podczas trzydniowego spotkania nauczyciele bibliotekarze wymieniali się doświadczeniami, poszerzali wiedzę i umiejętności w zakresie nowatorskiej pracy nad popularyzacją czytelnictwa. Konferencja była inspiracją do działań związanych z promocją czytelnictwa za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych metod i technik pracy.

Wśród propozycji warsztatowych, które realizowane były podczas spotkania znalazły się między innymi: zagadnienia dotyczące powiązań między programowaniem i czytaniem; zajęcia pozwalające rozwijać wyobraźnię i kreatywność – za pomocą kolorowej chusty i tunelu animacyjnego, grywalizacja, pedagogika zabawy, praca z urządzeniami mobilnymi i systemem interaktywnych multimediów oraz filmy robione metodą animacji poklatkowej. Podczas spotkania miało miejsce także webinarium na temat myślenia krytycznego – kompetencji czytelnika XXI wieku.

            Spotkanie odbyło się w ramach pracy ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Jest to forma wspomagania nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, zainicjowana w roku szkolnym 2015/2016 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Sieć jest miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się, w celu podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.

http://www.cen.org.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).

Magdalena Brewczyńska biblotekarz KPCEN wraz z  uczestnikami  spotkania