Edukacja

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów projektu

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „ASTRES – Astronomiczne Spotkania Toruń-Tuluza Ruszamy Europejskim Szlakiem”. Projekt został ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

 

W załączeniu do pobrania treść ogłoszenia (plik PDF)

 

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znajdziecie Państwo na stronie: https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/310,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-020-16

 

 

Departament Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu