Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Komisja Edukacji i Nauki w KP CEN we Włocławku

14 marca 2016 r. w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyło się posiedzenie wyjazdowe  Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas obrad rozmawiano na temat działań w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności kujawsko-pomorskiego kształcenia zawodowego oraz współpracy samorządu województwa z uczelniami wyższymi regionu na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

 

 

Udział w posiedzeniu wzięli zaproszeni goście: Domicela Kopaczewska – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Małgorzata Legiędź-Gałuszka – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Bartosz Wojtaczka z Biura Programowania RPO 2014-2020 w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

www.cen.org.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji (TK).

Spotkanie komisji