Edukacja

Noc z Pedagogiczną

Noc z Pedagogiczną

30 maja 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  we Włocławku odbyła się Ogólnopolska Noc Bibliotek. Była to pierwsza tego typu akcja, która miała na celu zmianę wizerunku bibliotek postrzeganych często jako składnice książek. Współczesne biblioteki rozwijają się wraz ze zmianami w otaczającym świecie. Przykładem tego procesu jest Biblioteka Pedagogiczna we Włocławku – placówka z sześćdziesięcioletnią tradycją i nowoczesnym zapleczem technicznym, w którym wykwalifikowani nauczyciele bibliotekarze spełniają rolę infobrokerów informacji.
 
Podczas sobotniego wydarzenia, które zgromadziło liczną grupę odbiorców, pokazywana była nieszablonowa strona działalności Biblioteki Pedagogicznej we Włocławku – jako miejsca, w którym dzieci grają w podchody biblioteczne – w ramach pedagogiki zabawy; dzięki biblioterapii oswajają swoje lęki; rozwijają talenty i kreatywność – uczestnicząc w tworzeniu tekstów literackich i żywego pociągu. To tylko część wydarzeń, w których brały udział dzieci i młodzież. Natomiast dorośli uczestniczyli w zajęciach warsztatowych: „Kto nas śledzi w sieci”; poznawali tajniki Internetu poprzez grę „Trzęsienie danych” oraz rozwijali umiejętność koncentracji i uwagi podczas gry w bingo.
Odwiedzającym bibliotekę tej nocy umożliwiono zwiedzenie nowoczesnych magazynów. Była też okazja do poznania tajników pracy bibliotekarza oraz bogatych zasobów bibliotecznych w zakresie kształcenia i wychowania. Dużą satysfakcję uczestnikom Nocy Bibliotek sprawiło ułożenie domina z książek tematycznych. W wieczorno-nocnej, atmosferze w wirtualnej przestrzeni, trwała wideokonferencja zorganizowana przez Bibliotekę Narodową, w której Biblioteka Pedagogiczna brała czynny udział m. in. publikując posty.
Uczestnicy biorący udział w Nocy Bibliotek byli tak bardzo pochłonięci propozycjami biblioteki, że z niechęcią opuszczali jej mury.
Co wyróżnia Bibliotekę Pedagogiczną we Włocławku wśród innych?
Przede wszystkim nowoczesny księgozbiór dostosowany do potrzeb nauczycieli, studentów i rodziców. Ta ostatnia grupa odbiorców otrzyma u nas nie tylko literaturę wskazującą, jak wychowywać, wspierać dziecko w rozwoju, zapewnić mu pomoc terapeutyczną, ale także, jak rozwijać jego zdolności, prowokować do twórczych zabaw w czasie wolnym. Tematy te wspierać będą także zbiory multimedialne: multimedialne gry dydaktyczne, programy wspierające rozwój dziecka i aplikacje służące rozpoznawaniu dysfunkcji grafomotorycznych. Gwarantujemy materiały multimedialne, które wydawane są przez najlepsze polskie wydawnictwa interaktywne, których twórcami są uznani metodycy, psycholodzy i pedagodzy rangi międzynarodowej. Oprócz tego wskażemy źródła informacji – wartościowe strony internetowe, pozycje książkowe i czasopisma, które mogą wesprzeć każdego rodzica.
Co jeszcze wyróżnia Pedagogiczną we Włocławku?
Nowoczesne wyposażenie dydaktyczne: tablice interaktywne, wizualizery, projektor 3D i nasza kreatywność w wykorzystaniu mobilnego sprzętu dydaktycznego. Podczas zajęć otwartych prezentujemy nie tylko, jak obsługiwać ten sprzęt, ale także, w jaki sposób włączać go w proces dydaktyczny; w jakich elementach lekcji sprawdza się najlepiej, kiedy ma uzasadnione użycie i wpływa na zwiększenie motywacji do nauki.
Dlaczego warto przyjść do Biblioteki Pedagogicznej we Włocławku?
Ponieważ Biblioteka Pedagogiczna inspiruje do rozwoju każdego czytelnika, wskazuje nowoczesne kierunki rozwoju wychowania, psychologii i pedagogiki; pokazuje jak nowoczesność łączyć z zabawami kreatywnymi, pedagogiką zabawy, a jednocześnie swoją wiedzę opiera na ponad 100 000 zbiorów. Dlatego warto spróbować wyjść w przyszłość z Pedagogiczną! Jesteśmy otwarci na świat, nowych czytelników
i wyzwania! Dlatego zapraszamy za rok na kolejną Noc Bibliotek!
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Departament Kultury i Edukacji (TK).