Edukacja

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji”

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji”

Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK w Toruniu w dniach 9-10 czerwca 2015 roku organizuje XII Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji”. Współorganizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki objął to przedsięwzięcie patronatem honorowym.

 
W konferencji wezmą udział wybitni krajowi i zagraniczni specjaliści naukowi, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, studenci, producenci oprogramowania, ogółem ci wszyscy, dla których tematyka tegorocznej konferencji jest ogromnie ważna.
    W trakcie konferencji poruszane będą następujące zagadnienia:

  1. Rola nowych technologii w kulturze, edukacji, informacji i komunikacji.
  2. Nowa dydaktyka. Pedagogiczne pytania o modele kształcenia informacyjnego i informatycznego.
  3. Neuronauki we współczesnej i przyszłej edukacji.
  4. Doświadczenia w zakresie e-learningu – podstawy aksjologiczne, zagadnienia doboru treści, metod nauczania-uczenia się, oceny pracy ucznia, granic odpowiedzialności indywidualnej i wspólnotowej.
  5. Perspektywy edukacji medialnej i informatycznej.
  6. Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna.
  7. Otwarta edukacja a nowe technologie edukacyjne. Teoria i praktyka.
  8. Kulturowe i społeczne aspekty mediów.

Spotkanie to służyć ma także dyskusji nad obecną kondycją edukacji informacyjnej, informatycznej i medialnej oraz stojącymi przed nimi wyzwaniami. Będzie też okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz sformułowania konkretnych wniosków dla teorii i praktyki pedagogicznej.

Konferencja ta jest współfinansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, z zadania „Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 

Plan konfernecji