Edukacja

Wystawa

Niewidzialne

Wernisaż wystawy Niewidzialne odbędzie się 10 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Tematem prezentowanych na wystawie fotografii są drzwi. Stanowią one jeden z głównych obiektów zainteresowania autora. Mirosław Rzeszowski rozpatruje drzwi „jako obiekt zabytkowy, który ginie z ulic na naszych oczach,  jako  dzieło sztuki rzemieślniczej czerpiącej swe wzory z wielu stylów architektonicznych od antyku do stylu modernistycznego i postmodernistycznego włącznie,  jako wyraz szacunku twórcy dla kunsztu tych ludzi,  jako artefakt naszej kultury”.

 

Otwarciu wystawy będzie towarzyszył wykład Drzwi w kulturze europejskiej wygłoszony przez Mirosława Rzeszowskiego.

 

Mirosław Rzeszowski pełni funkcję dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. O sobie mówi, że jest „podróżnikiem na oceanie życia, fotografikiem, poetą, animatorem kultury, nauczycielem medytacji w stylu Zen oraz ojcem Ewy i Mikołaja”.

 

Ekspozycję można oglądać do 31 marca 2015 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką Oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

(TK)