Edukacja

Egzaminy w pigułce

Egzaminy w pigułce

W okresie ferii zimowych Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało cykl warsztatów zatytułowanych Egzaminy w pigułce. Program warsztatów przewidywał m.in. przedstawienie formy i organizacji egzaminów zewnętrznych na II i IV etapie edukacyjnym oraz omówienie różnych typów zadań sprawdzających wymagania wynikające z podstawy programowej dla II i IV etapu edukacyjnego.

 

Mimo ferii w  warsztatach metodycznych poświęconych przygotowaniu uczniów do nowej formuły egzaminów zewnętrznych uczestniczyło 89. nauczycieli. Wszyscy podkreślali zadowolenie z możliwości skorzystania z tej formy doskonalenia.

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

 

(TK)