Edukacja

LEKCJE OTWARTE

LEKCJE OTWARTE

W okresie ferii zimowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku prowadzone były zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół. Zajęcia odbywały się w przyrodniczo-matematycznej pracowni dydaktycznej z wykorzystaniem czujników pomiarowych, a biblioteka pedagogiczna oferowała lekcje interaktywne oraz zabawy z wykorzystaniem grywalizacji, która ostatnio staje się „gorącym trendem” w edukacji.

 

Łącznie odwiedziło nas 131 uczniów wraz z nauczycielami. Gry i zabawy pogłębiały znajomość zasad bezpieczeństwa i etyki w sieci Internet, a czujniki pomiarowe, za pomocą których każdy z uczestników zajęć mógł wykonać własne doświadczenia, wzbudziły prawdziwy entuzjazm.

 

 

(TK)