Edukacja

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Konferencja na temat Koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zgromadziła 110 dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli samorządów, zainteresowanych problemem bezpieczeństwa w szkołach w Toruniu, w dniach 17 i 18 listopada 2014 r.  Spotkanie  zorganizował Ośrodek Rozwoju Edukacji przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

 

Konferencję otworzyła Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, przedstawiając sprawozdanie na temat bezpieczeństwa i profilaktyki w szkołach i placówkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie Wacław Kozłowski, konsultant KPCEN, mówił o agresji elektronicznej i ryzykownych zachowaniach dzieci i młodzieży związanych z nowymi mediami. Z ofertą doskonalenia KPCEN w Toruniu uczestników zapoznała Grażyna Szczepańska, wicedyrektor placówki.

W kolejnej części zgromadzeni w sali Hotelu BULWAR mogli wysłuchać bardzo ciekawych i inspirujących wystąpień pracowników akademickich z Uniwersytetu Śląskiego. Tematem wykładu dr. Marka Kaczmarzyka był Konflikt czy symbioza albo dwa mózgi w szkole. O różnicach w działaniu mózgów ucznia i nauczyciela.  Janina Sabat mówiła o agresywnych zachowaniach dzieci i młodzieży i jak reagować, aby przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym.

Drugiego dnia konferencji miały miejsce warsztaty prowadzone w grupach (według powiatów) przez konsultantów KPCEN w Toruniu: D. Andrzejewską, E. Kondrat, W. Kuban, R. Strzemeską oraz W. Kozłowskiego. Wszyscy pracowali nad stworzeniem lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Grupy uczestników były zgłaszane do projektu przez władze powiatowe.

Spotkanie w Toruniu wyszło naprzeciw kierunkom polityki oświatowej państwa i wpisało się w zadania komisji bezpieczeństwa i porządku, organu samorządu powiatu w zakresie bezpieczeństwa obywateli oraz zadania organów prowadzących szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży była jedną z cyklu ogólnopolskich konferencji organizowanych w ramach realizacji projektów systemowych.

 

 

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. (TK)