Edukacja

Jak wspierać szkoły zawodowe?

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Bydgoszczy w ramach projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, zorganizował 4 grudnia 2014 r. konferencję Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, na którą zaproszono dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkół zawodowych, placówek doskonalenia nauczycieli, CKP, CKU, CKZiU.  Celem konferencji była prezentacja wyników monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które zostało przeprowadzone w 2014 r.  oraz wykorzystania tych wyników do doskonalenia pracy szkoły zawodowej.

 

  Pierwsza część konferencji dotyczyła prezentacji projektów systemowych realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wystąpienie przygotowali Witold Woźniak, wicedyrektor KOWEZiU i Elżbieta Żochowska, kierownik Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Monika Wojciechowska, koordynator projektu, zaprezentowała wyniki monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach przeprowadzonego w roku 2014.

  Druga część spotkania dotyczyła wykorzystywania wyników powszechnego monitorowania PPKZ do doskonalenia pracy szkoły zawodowej. Prelegentem była Iwona Andrzejewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ważnym zagadnieniem podjętym podczas konferencji przez Iwonę Andrzejewską była też współpraca szkół z pracodawcami, korzyści, jakie z niej wynikają dla ucznia, szkoły i pracodawcy.

  Przykłady dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami w Województwie Kujawsko-Pomorskim przedstawili Wiesława Sraga dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy i Józef Pyrczak dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii i Środowiska w Toruniu.

  Kolejną sprawą omawianą na konferencji były branżowe sieci wsparcia, które zaprezentowała Renata Antos-Rowińska, koordynator sieci branżowej.

  W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników w trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazursko-warmińskiego. Stała się ona ważnym głosem w dyskusji na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego.

 

 

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. (TK)