Edukacja

Egzamin maturalny z matematyki

103 nauczycieli matematyki Województwa  Kujawsko-Pomorskiego było uczestnikami konferencji Egzamin maturalny z matematyki od roku szkolnego 2014/2015, która miała miejsce 16 października  w Hotelu FILMAR w Toruniu. Organizatorami spotkania byli: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Wykład na temat: W jaki sposób nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki realizuje cele kształcenia matematycznego?  wygłosił Adam Makowski, współpracownik Centralnego Zespołu Ekspertów matematycznych z ramienia CKE. Wystąpienie obejmowało następujące zagadnienia:

  • analizę wybranych zadań maturalnych z poziomu podstawowego z lat 2010-2014, w kontekście przygotowania uczniów do matury w  2015 r.;
  • zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 r., jako odzwierciedlenie zmian w wymaganiach nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym;
  • podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych.

    Organizatorzy zadbali również o czas na refleksje i pytania nauczycieli skierowane do eksperta. Dotyczyły one między innymi czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu maturalnego z matematyki, zadań proponowanych w Informatorze oraz realizowania „starej” podstawy programowej i egzaminu maturalnego na jej bazie w IV klasach technikum.

 Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  (TK)