Edukacja

Moja mała Ojczyzna

Moja mała Ojczyzna

3 maja 2015 r. w Kujawsko-Pomorskiem Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyło się seminarium regionalne pt. Moja mała ojczyzna.

 

Była to kolejna, ciekawa propozycja skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli regionalistów oraz wszystkich zainteresowanych dobrymi praktykami w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży.

 

Podczas seminarium zaprezentowano przykłady podejmowanych inicjatyw i działań nauczycieli w zakresie edukacji regionalnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli fragment wieczornicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym,  prezentację działań związanych z Patronem szkoły, który odmienił jej życie oraz „odbyli podróż” z Polą Negri, która stała się wizytówką Lipna, a także usłyszeli koncert pieśni regionalnych w wykonaniu zespołu Śmiłowiónki.

 

Seminarium było piękną lekcją lokalnego patriotyzmu.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK)