Edukacja

Logo KPCEN

Dlaczego warto się uczyć?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku  we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało dla szkół podstawowych we Włocławku debatę oświatową na temat Dlaczego warto się uczyć?  Przedsięwzięcie odbyło się 11 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku.

 

Debatę zaszczycili swoją obecnością: Domicela Kopaczewska – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Małgorzata Gontarek – Starszy Wizytator KO w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku; Tadeusz Kierel reprezentujący Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu; Agnieszka Białopiotrowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miasta  we Włocławku; Joanna Borowiak – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta we Włocławku; Magdalena Lenartowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

 

Uczestnicy debaty pracowali w grupach panelowych składających się z przedstawicieli: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i organu prowadzącego. Liderzy grup zaprezentowali wszystkim uczestnikom wnioski na temat Dlaczego warto się uczyć?

 

Grażyna Troszyńska – Dyrektor KPCEN we Włocławku omówiła partnerski model kompleksowego wspomagania szkół i placówek realizowany  we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i biblioteką pedagogiczną. Na wszystkich etapach tj. diagnozy, planowania, realizacji i ewaluacji kompleksowe wspomaganie szkół i placówek ma na celu poprawę jakości pracy szkoły, ze szczególnym naciskiem na podniesienie wyników nauczania. Rolę i zadania poradni w realizacji programu wspomagania szkół przedstawiła Magdalena Lenartowska – Dyrektor PPP we Włocławku, natomiast ofertę biblioteki w tym zakresie przedstawiła Magdalena Brewczyńska – Kierownik Wydziału Wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej.

 

Włocławską debatę zakończono zaproszeniem przedstawicieli szkół podstawowych do współpracy oraz do korzystania z zajęć otwartych dla uczniów i nauczycieli prowadzonych w bibliotece pedagogicznej i nowoczesnym laboratorium pomiarowym do nauczania przedmiotów przyrodniczych w KPCEN we Włocławku.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji   (TK)