Edukacja

Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady dla Studentów Higieny Stomatologicznej

Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady dla Studentów Higieny Stomatologicznej

W dniach 18-19 kwietna, br., w Toruniu, odbył się finał I Ogólnopolskiej „Olimpiady  wiedzy z higieny stomatologicznej i promocji zdrowia jamy ustnej“. Olimpiada została opracowana z myślą o słuchaczach szkół medycznych policealnych, na kierunku dyplomowana higienistka stomatologiczna.  Olimpiada miała charakter etapowy, finał toruński stanowił etap trzeci. Do Olimpiady przystąpiło ponad 200 uczestników ze szkół policealnych z całej Polski, do finału zakwalifikowało się 21 osób. Etap finałowy składał się z części teoretycznej i praktycznej, które wyłoniły 3 laureatów. Organizatorem Olimpiady były Instytut Blend-a-med Oral-B oraz Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych (SPHS). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województawa  Kujawsko-Pomorskiego.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych, w myśl pogłębiania fachowej wiedzy oraz promowania zdrowia jamy ustnej, Instytut Blend-a-med Oral-B  zorganizował „Olimpiadę wiedzy z higieny stomatologicznej i promocji zdrowia jamy ustnej“. Wydarzenie zostało opracowane z myślą o słuchaczach szkół medycznych policealnych, publicznych i niepublicznych, kształcących się w roku szkolnym 2014/15 na kierunku dyplomowana higienistka stomatologiczna. Celem Olimpiady było jednocześnie wsparcie studentów w przygotowaniach do państwowego  egzaminu zawodowego. Olimpiada została zorganizowana we współpracy z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.
 
Olimpiada miała charakter trójetapowy. I etap odbył się on-line 10 października, 2014 r. i składał się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Obowiązywała wcześniejsza rejestracja zainteresowanych studentów.  Do I etapu przystąpiło ponad 200 słuchaczy. Do II etapu, uzyskując minimum 60% poprawnych odpowiedzi w I etapie, zakwalifikowało się 115 osób. II etap odbył się 6 marca, 2015 r. i również miał charakter sprawdzianu wiedzy teoretycznej w formie testu on-line. III etap, finałowy, do którego zakwalifikowało się 21 osób, odbył się w dniach 18-19 kwietnia, w Toruniu i obejmował sprawdzian wiedzy teoretycznej, a także praktycznej.

 Spośród 21 finalistów, do Torunia przyjechało 19 osób. Towarzyszyli im opiekunowie z ich placówek edukacyjnych. W dniu 18 kwietnia, br., finaliści przystąpili do egzaminu teoretycznego, przygotowanego przez Komitet Naukowy na podstawie piśmiennictwa obowiązującego w przygotowaniu do Państwowego Egzaminu Zawodowego. Wszyscy otrzymali do rozwiązania ten sam test jednokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań. Spośród 19 uczestników, 9 (z najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi) zostało zakwalifikowanych do egzaminu praktycznego, który odbył się w siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Egzamin praktyczny składał się trzech niezależnych modułów sprawdzających wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Moduł pierwszy dotyczył instruktażu higieny jamy ustnej i komunikacji z pacjentem, kolejna część sprawdzała umiejętności w zakresie zabiegów profilaktyki profesjonalnej i ergonomii. W module trzecim komisja czuwała nad poprawnym uzupełnieniem dokumentacji medycznej.
 
„Finał olimpiady jest naprawdę trudny. Zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny miał bardzo wysoki poziom i był dla mnie ogromnym wyzwaniem. Cieszę się jednak, że tutaj jestem, że udało mi się zakwalifikować aż do finału, chociaż startując w pierwszym etapie nie liczyłam, że to mi się uda. A jednak się udało!” powiedziała w oczekiwaniu na wyniki pani Anna, słuchaczka jednej z katowickich szkół.
 
Za poziom merytoryczny ostatniego etapu, odpowiedzialny był Komitet Nadzorujący i Oceniający III etap Olimpiady, w składzie: dr n. med. Tomasz Dzieniakowski, dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, lek. stom. Monika Adamczyk, mgr lic. hig. dent. Ilona Rowińska–Bojanowska, mgr Marianna Czarnecka i mgr Agata Rybicka.

 
Pierwsze miejsce w Olimpiadzie zajęła pani Elżbieta Kumpiak ze Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia nr 1 w Białymstoku, II miejsce wywalczyła pani Sylwia Zduniak z Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego, natomiast III miejsce przypadło pani Małgorzacie Morawskiej z Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Krakowie.  „Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się wygrać! Dużo się uczę, starałam się dobrze przygotować do olimpiady. Wiele zawdzięczam także mojej szkole, w której naprawdę wiele się uczę. Warto było! Zachęcam wszystkich do udziału w kolejnych edycjach olimpiady” – powiedziała pani Elżbieta, Laureatka Olimpiady. Jedną z nagród dla pani Elżbiety będzie wyjazd do Centrum Badawczego Instytutu Blend-a-med Oral-B.
 
Organizatorem Olimpiady było Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych. Honorowym patronatem Olimpiadę objął Marszałek Województawa Kujawsko- Pomorskiego. Wydarzenie organizacyjnie oraz finansowo wspierał Instytut Blend-a-med Oral-B, który jest jednocześnie fundatorem atrakcyjnych nagród dla laureatów Olimpiady. „Celem Olimpiady było wsparcie słuchaczy w procesie przygotowania  się do państwowego egzaminy zawodowego, który odbędzie się już w czerwcu. Chcieliśmy jednocześnie porównać poziom nauczania. Wierzymy, że oferty weryfikacji wiedzy bardzo się sprawdzają” – podkreślała Pani Danuta Kaczmarska, Prezydent SPHS.
 
 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   (TK)