Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Model pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się konferencja adresowana do dyrektorów szkół, przedszkoli oraz przedstawicieli organów prowadzących Model pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w świetle przepisów prawa oświatowego. Organizatorami spotkania  były trzy współpracujące ze sobą podmioty: Starostwo Powiatu Świeckiego, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Świeciu oraz Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Konferencję otworzył Franciszek Koszowski Starosta Świecki.

 

W części pierwszej konferencji  Hanna Jurek Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Świeciu omówiła  Rolę poradni psychologiczno–pedagogicznej we wspieraniu placówek oświatowych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.

 

Diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem narzędzi TROS-KA zaprezentowała Helena Włochowicz, pedagog PPP w Świeciu, koordynator do spraw wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych.

 

Zadania dyrektora placówki oświatowej w świetle nowych regulacji prawnych omówiła Magdalena Chylebrant-Karolak nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

 

Mariola Cyganek, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy zaprezentowała ofertę     Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w obszarze Wspierania nauczycieli w rozwoju kompetencji wychowawczych i dydaktycznych.

 

Finansowanie zadań oświatowych szczegółowo omówiła Bożena Szydłowska, dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego w Świeciu.

 

W części drugiej konferencji  Wiesława Wyszyńska, nauczyciel konsultant KPCEN  w Bydgoszczy wystąpiła z wykładem Skuteczna współpraca szkoły z rodzicami gwarancją prawidłowego rozwoju dziecka.

 

Istotę i znaczenie  trafnej diagnozy dla dalszej edukacji i życia  dziecka przedstawiła w wykładzie Trafna diagnoza medyczna i terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi perspektywą jego rozwoju  Dagmara Piekarz–Raca, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.

 

Konferencję podsumowały panie: Hanna Jurek  dyrektor PPP w Świeciu i Mariola Cyganek KPCEN w Bydgoszczy.

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Franciszek Koszowski Starosta Powiatu Świeckiego otwiera konferencjęHanna Jurek Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ŚwieciuMariola Cyganek Dyrektor KPCEN w BydgoszczyUczestnicy